Спокойно! Следващият автобус ще дойде. Някой ден. Някак. Някъде.

Latest posts